Algemene Informatie

De IJmond Radio Club is een kleine zelfstandige vereniging van radio zend amateurs en telt ongeveer een 34 tal leden. Met ingang van 2 mei 2014 worden de clubavonden in Beverwijk gehouden.
Het adres is Schans 1.Vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar.
Zie voor de data de agenda op de website.
Bent U geïnteresseerd dan bent U op een van onze contactavonden van harte welkom.


Contributie per 1 januari 2014: Gewoon lid € 40,- Gezinslid € 25,- Jeugdlid t/m 18 jaar € 20,-

Donateur: Minimaal € 15,- per jaar

Bankrelatie: ABNAMRO 61.48.70.801 (iban NL46ABNA0614870801) t.n.v. Ymond Radio Club.

Correspondentie adres:pi40yrc@gmail.com

Copy voor de YRC Info: R Hooijenga.
Of E-mail naar r.hooijenga@ziggo.nl

Inschrijfformulier:Mocht U na een bezoek van een van de clubavonden of na het bekijken van deze site geïnteresseerd zijn in onze vereniging.
Dan kunt U hier een Inschrijfformulier IJRC downloaden.
Na het invullen kunt U het inschrijfformulier sturen naar pi40yrc@gmail.com.