Vossenjagen

Vossenjagen wordt gelijkgesteld aan ‘IJRC-contactavond.
Alweer vele jaren organiseren Martin en Jolanda Bark, daarbij bijgestaan door wisselende vrijwilligers, 80m-vossenjachten in de wijde omgeving van de IJRC. Niet alleen de jachten zelf zijn mooi uitgezet, maar er is ook een hapje en een drankje onderweg, en na afloop een fantastische maaltijd in de Zeestraat. Behalve veel werk zit hier ook geld in, en het komt geregeld voor dat Mart en Jo, na alle werk, ook nog eens gedeeltelijk uit eigen zak voor de kosten van eten en drinken opdraaien. Dat kan natuurlijk van niemand de bedoeling zijn. Om te zorgen dat we ook in de toekomst kunnen vossenjagen, is in overleg met organisators, helpers en deelnemers het volgende besloten:
Van nu af wordt de vossenjacht op dezelfde manier beschouwd als een IJRC-contactavond. Dat betekent de volgende dingen:

1. Toegang tot de vossenjacht hebben alleen
a. IJRC-leden;
b. Donateurs
c. Rechtstreeks door IJRC-leden uitgenodigde introducés.
2. Voor drankjes en eventueel hapjes tijdens en na de jacht worden de normale IJRC-kantineprijzen berekend. De kosten van de maaltijd worden onder de deelnemers verdeeld, zoals altijd al het geval was; maar nu dus zonder de drank, die apart wordt afgerekend (zie 2).

Wat betekent dit nu in de praktijk?
De vossenjacht is nu dus een ledenactiviteit van de IJRC geworden, en niet meer open voor iedereen. Wie als niet-lid toch mee wil doen, zal uitgenodigd moeten worden, donateurs worden of nog beter, gewoon IJRC-lid worden.
Iemand die niet aan de maaltijd deelneemt, maar toch graag onderweg en na afloop tijdens de ‘nazit’ en puntentelling wat drinkt, moest tot nu toe maar gokken hoeveel hij of zij ‘in de schaal’ moest gooien. Dat hoeft niet meer: je betaalt gewoon de IJRC-kantineprijzen. Je kunt dus gerust drinken wat je wilt, want je hoeft niet meer bang te zijn dat het niet uit kan. Voor iedereen die het vossenjagen, de organisatie, en de IJRC in het algemeen een warm hart toedraagt, zal dit een grote verbetering zijn.